Over de Zomerweidedag

De Zomerdeidedag is een dag vol activiteiten in Hoef en Haag, gemeente Vijfheerenlanden. De dag wordt sinds 2018 georganiseerd door Dorpsvereniging Ons Hoef en Haag en Hoef en Haag C.V.

Traditioneel werd de Zomerdeidedag georganiseerd in het voorjaar maar in 2020 en 2021, vanwege de regels rondom COVID-19, in het najaar. Vanaf 2023 vindt de Zomerdeidedag elk jaar plaats in het eerste weekend van juni. Plan hem dus alvast vooruit!

De Zomerdeidedag is er voor álle bewoners van Hoef en Haag en gemeente Vijfheerenlanden!